Menighedsrådsmøder 2018

 

Følgende datoer er fastsat:

Onsdag d. 19. september

 

Tirsdag d. 16. oktober

 

Torsdag d. 8. november

 

 

Se tid og sted, dagsorden samt referat i

kirkernes våbenhuse.