Gudstjenestefordelingen i Smidstrup og Skærup sogne

Gudstjenestefordelingen i Smidstrup og Skærup sogne

I Smidstrup og Skærup har gudstjenestefordelingen hidtil været delt lige over således, at der hver anden søndag har været gudstjeneste det ene sted kl. 9.00 og højmesse det andet kl. 10.30 - og omvendt ugen efter.

Fordelingen har efter menighedsrådets skøn ikke været helt hensigtsmæssig, da højmessen kl. 10.30 i Smidstrup altid har været den langt mest besøgte, mens højmesserne i Skærup ofte har været noget mindre besøgt.

Det lidt specielle er, at kl. 9.00 gudstjenesterne i Skærup egentlig har været pænt besøgt med kirkegængere. Vi oplever det som om, at gudstjenesterne kl. 9.00 har fungeret rigtigt godt, og på en måde mere svaret til forholdene og antallet af kirkegængere i Skærup.

Menighedsrådet har drøftet gudstjenestefordelingen og forholdene i Smidstrup og Skærup og dette sammenholdt med, at der er ret mange småbørnsfamilier i Skærup, har vi ønsket at udbygge tilbuddet for børnefamilier med korte eftermiddagsgudstjenester arrangeret for børn efterfulgt af fællesspisning i Skærup.

Med baggrund i debatten har et enigt menighedsråd anmodet biskoppen om muligheden for at ændre gudstjenestefordeling og vores ansøgning er blevet positivt modtaget af biskoppen, som har givet os lov til at foretage en omfordeling af tjenesterne mellem vore sogne.

Vi gælder os til at kunne tilbyde flere børnegudstjenester i Skærup og menighedsrådet er godt i gang med at tilpasse forholdene såvel i kirkehuset som på plænen foran huset. Vi håber der vil blive taget godt imod de nye tilbud.

...Vi er på facebook!

som Smidstrup-Skærup kirke.
Dette forum er specielt tænkt som en fremtidig kommunikations-kanal til konfirmanderne men gruppen er absolut åben for alle.

Klik her og kom direkte til gruppen