FEJRING AF SMIDSTRUP KIRKES 100 ÅR I MENIGHEDENS EJE

TORSDAG DEN 19. APRIL KL. 19.00

Vi starter med gudstjeneste i Smidstrup Kirke kl.19.00 og forsætter aftenen i Smidstrup Forsamlingshus, hvor vi over en god kop kaffe og lidt lækkerier hører fortællinger om kirken.

 

Smidstrup Kirke i Menighedens Eje

Den 19. april 2018 er det 100 år siden Smidstrup Kirke kom i menighedens eje og det fejrer vi på dagen ved en gudstjeneste i kirken og efterfølgende fortælling om kirkens historie i Smidstrup Forsamlingshus.

 

I Vejle Amts Aarbog udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund i 1938 står skrevet om Smidstrup Kirke:

 

»Smidstrup Kirke - i sin Landsby - staar som en værdifuld Repræsentant for vort Lands gamle Kvaderstenskirker fra Valdemarernes Dage – fra den rigeste Kirkebygningstid, Danmark har kendt; den staar som et jordfast Minde fra de gamle Tider….«. Og gennem flere sider beskrives bygningen, inventar samt historien om kirkens skiftende ejere frem til 1918.

 

Bl.a. står der skrevet »Under 1. verdenskrig i 1918 - den 19. April - afleveredes den gamle Kirke – som selvejende - til Sognets Menighedsraard«. Forretningen ses underskreven af Ejerinden Fru Cathrine Elkjær og Sognets daværende Menighedsråd: Pastor Hans R. Hansen og Gaardejerne P. Lund, N.H. Lomholt og Chr. Hansen.

 

»Den gamle Kirke er igen - efter Aarhundreders Gang - i Folkets Eje og betroet i Menighedens Værn og Forsorg«.

 

Smidstrup-Skærup Menighedsråd

Helle Pedersen

Gudstjenester

Næste gudstjeneste i Skærup

Næste gudstjeneste i Smidstrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådyr på kirkegården

Der er ingen vidundermidler til at holde dyrene

ude af kirkegården, men menighedsrådet

anvender blodmel, som bliver bl.a. brugt ved

økologisk plantebrug og det er helt uskadeligt for.....

læs mere her

...Vi er på facebook!

som Smidstrup-Skærup kirke.
Dette forum er specielt tænkt som en fremtidig kommunikations-kanal til konfirmanderne men gruppen er absolut åben for alle.

Klik her og kom direkte til gruppen