Menighedsrådsmøder 2021

 

Onsdag d. 13. jan.

Torsdag d. 25. feb.

Tirsdag d. 23. mar. - godkendelse af regnskab 2020

Torsdag d. 22. apr.

Onsdag d. 26. maj

Tirsdag d. 22. jun.

Onsdag d. 25. aug.

Onsdag d. 22. sep. - godkendelse af protokollat 2021

Tirsdag d. 26. okt.

Torsdag d. 11. nov. - godkendelse af budget 2022