Kirkegårdstakster

Her finder du de aktuelle priser/takster for vores kirkegårde.

Taksterne findes på Vejle Provstis hjemmeside:

http://www.vejleprovsti.dk/vejle-provsti/kirkegaardstakster/

 

 

Rådyr på kirkegården

Vi forsøger med respekt for vort fredede kirkedige med forskellige midler at holde rådyrene ude af vores kirkegård.

Det lykkes dog ikke altid. En af metoderne til at holde dyrene ude er at tænke beplantning, som de ikke kan lide.

Læs mere her