Medlemsskab og sognebånd

Medlemskab af folkekirken opnås kun ved dåb. Alle kan blive døbt uanset alder. Hvis man er blevet døbt i et andet kristent trossamfund, kan optagelse i folkekirken ske ved henvendelse til præsten.
Genindtræden i folkekirken efter tidligere udtræden kan finde sted ved henvendelse til en præst i folkekirken. Normalt i bopælssognet.

Ønsker du at udmelde dig af Folkekirken sker ved henvendelse til sekretæren eller præsten.

Som medlem af folkekirken kan man løse sognebånd til en præst uden for sit bopælssogn, hvis man ønsker kirkelig betjening af denne. Henvendelse rettes til den pågældende præst.