Fødsel og faderskab

 

Jordemoder anmelder fødslen til sognet.
Kun hvis der ikke har medvirket en jordmoder ved fødslen, skal forældrene anmelde fødslen til sognepræsten senest 14 efter at barnet er født.

Hvis forældrene er gift registreres faderskabet automatisk.

Ugifte forældre kan få registreret faderskabet ved at udfylde en digital omsorgs- og ansvarserklæring med NemID på www.borger.dk

Hvis registreringen ikke er foretaget senest 14 dage efter fødslen sendes sagen til statsforvaltningen.

Har I ikke mulighed for at anmelde faderskabet digitalt, kan I kontakte sognepræsten eller sekretæren.