Dødsfald

Anmodning om begravelse skal foretages på www.borger.dk. I visse tilfælde kan papirblanket dog stadig anvendes. Anmeldelse af dødfødt barn foretages altid med papirblanket.
Hvis I har valgt at en bedemand skal stå for begravelsen/bisættelsen sørger de som regel for anmeldelsen.

Det er også muligt først at henvende sig til den præst, man ønsker skal medvirke ved højtideligheden.

Ved et dødsfald er der mange ting, man som pårørende skal tage stilling til. De fleste henvender sig til en bedemand, som tager sig af de praktiske foranstaltninger.

Tidspunktet for en kirkelig handling aftales mellem de pårørende/bedemanden og den præsten.

Var afdøde ikke medlem af folkekirken forstås dette som et nej til begravelse i Den danske Folkekirke.