Mini-konfirmander


Opstart onsdag den 4. september kl. 14.30 

I efteråret 2019 starter MINIKONFIRMAND, hvor alle børn på 3. årgang har mulighed for at blive minikonfirmander. Vi vil her på en sjov måde igennem sang, drama, bibelhistorie, leg og samtale mærke, hvad kristendom er. Undervisningen foregår onsdag kl. 14.30 – 15.45 i Smidstrup kirke og løber over 8 onsdage med start, onsdag den 4. september og slutter onsdag den 6. november. Der bliver hver gang serveret lidt at spise og drikke.
Der udsendes en indbydelse via skoleintra i løbet af august.

Henrik Skoven