Tirsdag d. 27 marts kl.19.30

Præsten og Imamen

Bente Rosenkrants i Løget kirke

Vi besøger Løget kirke hvor Bente Rosenkrants fortæller om samarbejde med imamen 

”En del af det at være kirke i Løget er også at forholde os til, at der bor mange mennesker med rødder fra mange andre steder end Danmark, og vi er nødt til at forholde os til, at kirken deler P-plads med områdets moské.  

Hvordan er vi gode naboer for hinanden? Hvordan får vi området til at hænge sammen, på tværs af alle vores forskelligheder? Det er emner, som vi arbejder med i området, i menighed og menighedsråd – og præst og imam imellem.”

Hvilket barn er du i Guds børneflok.

Tirsdag d.2.april kl.19.30

 

Preben Kok i Smidstrup præstegård

 

 

Preben Kok hører til blandt landets mest populære og karismatiske foredragsholdere.

Har tideligere skrevet den provokerende bog Skæld ud på Gud og er netop nu aktuel med bogen Slip livet løs. Han har som sygehuspræst og sjælesørger mødt folk helt ude på kanten af livet og har i den forbindelse hjulpet tusindvis af mennesker med at afsøge deres afmagt, skrøbelighed og tro på noget, der er større end dem selv.

FOREDRAG

før & nu

 

SMIDSTRUP - SKÆRUP 2018-2019

Om foredragsaftener………

Foredragsrækken arrangeres af menighedsrådets aktivitetsudvalg. Ønsket med aftenerne er at skabe oplysning om spørgsmål, der vedrører menneskelivet og kirken. Aftenerne tager udgangspunkt i et frit fællesskab, hvor alle holdninger og meninger kan mødes.

Velkommen til foredragsrækken for sæsonen 2018 – 2019 med temaet ”før & nu”.
Foredragsrækken er gratis, men der betales for kaffe og brød.