Gudstjenester

Næste gudstjeneste i Skærup

Næste gudstjeneste i Smidstrup

Vil du gerne i kirke...

...og mangler kørelejlighed, så kan du køre med taxa lige til kirkedøren og hjem igen. Du skal blot bestille kørsel ved den nærmeste taxavognmand og bede om en kvittering. Du afleverer kvitteringen til kirkebetjeningen, og menighedsrådet refunderer efterfølgende udgiften.

Kirkehøjskolen

Se kirkehøjskolens

program 2017 her

 

 

 

JULEGUDSTJENESTER

Tirsdag den 19. december kl. 9.30 i Skærup Kirke: Julekirke for de mindste.

Onsdag den 20. december kl. 10.15 i Smidstrup kirke: Julekirke for de mindste.

 

Dagplejerne og børnehaverne samt orlovsbørn,forældre, bedsteforældre, ja alle, der har lyst, inviteres til at komme til gudstjeneste og se årets dukke-krybbespil. Vi har fået lov til at bruge Bente Rosenkrants tidligere manuskript og vi fortsætter traditionen med at spille krybbespil.

Dukkerne er ved at blive opdateret og glæder sig til et gensyn med alle.

Dukke-krybbespilgruppen

 

Onsdag den 20. december i Smidstrup Kirke:

Skolen – igen i år deles der op:

 

Kl. 8.30-9.00 Indskolingen er i kirken, hvor årets krybbespil vises. Forældre og alle andre er også velkomne her.


Kl. 9.15 har skolens ældste elever julegudstjeneste.

 

GODT NYTÅR!

 

SØNDAG DEN 31. DECEMBER

I SKÆRUP KIRKE KL. 15.00

 

I SMIDSTRUP KIRKE KL. 16.00

 

Vi vil glæde os over nytårets komme, ved at nyde et lille glas eller bare et stykke mundgodt sammen efter vores gudstjenester Nytårsaftensdag.

 

 

 

SOGNEAFTEN

ONSDAG DEN 17. JANUAR KL. 19.30
I SMIDSTRUP FORSAMLINGSHUS

H.C. Andersens eventyr, den lille genre og store forkyndelse...

læs mere her

 

Erfaren sognepræst tager over i Smidstrup-Skærup Pastorat

Henrik Nielsen Skoven er pr. 1. november ansat som sognepræst ved Smidstrup og Skærup Kirker.

Henrik er 56 år og har været præst i 26 år. De første 4 år ved Hannerup Kirke i Fredericia og siden 1995 i Nørremarkskirken i Vejle. Henrik udtaler; ”Det er to nyere kirker, som stadig er præget af pionerånden fra starten af 70-erne, med et mangfoldigt aktivitetsniveau i og omkring kirken” og fortsætter ”Mine embeder har på den måde givet mig en rig erfaring med alle former for præstearbejde og udvikling af kirkelige aktiviteter”.

Henrik har altid interesseret sig for kommunikationen og fornyelsen i gudstjenesten, og konfirmanderne fylder meget i hans arbejde. Fritidsinteressen for kunst og musik bruges ofte i præsteembedet, og Henrik er tilmed en habil saxofonist.

Vi glæder os over at have fået en så erfaren sognepræst til vore sogne, og ser rigtig meget frem til samarbejdet og til at byde Henrik og hans familie velkommen til Smidstrup og Skærup.

Det er vores håb at menighederne vil tage godt imod vores nye sognepræst.

Der er indsættelse i Smidstrup Kirke søndag d. 29. oktober 2017 med efterfølgende reception i Smidstrup Forsamlingshus.

Smidstrup-Skærup Menighedsråd

Smilende kirkesanger med god klang

Menighedsrådet har pr. 15. august ansat Agnete Klinck Fonnesbæk, som ny kirkesanger.
Agnete er en ung pige på 29 år, som elsker at synge, og som hun selv udtrykker det; ”jeg længe har haft en drøm om, at sang kunne blive en del af mit arbejdsliv”.
Som lille pige gik Agnete i Børkop Musikskole, og senere startede hun i Gauerslund Kirkekor, hvor hun har sunget i næsten 10 år. Agnete har taget det første år af Basic uddannelsen for kirkesanger på Løgumkloster kirkemusikskole, og har ved flere lejligheder afløst i Smidstrup og Skærup Kirker.
Agnete vil, sammen med Simon, indgå i arbejdet med kirkens Tweenage Choir og i øvrigt tage del i børne- og ungdomsarbejdet ved vore kirker.
Vi glæder os rigtigt meget til samarbejdet med Agnete og håber menighederne vil tage godt imod hende.Velkommen til!

Smidstrup-Skærup Menighedsråd

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådyr på kirkegården

Der er ingen vidundermidler til at holde dyrene

ude af kirkegården, men menighedsrådet

anvender blodmel, som bliver bl.a. brugt ved

økologisk plantebrug og det er helt uskadeligt for.....

læs mere her

...Vi er på facebook!

som Smidstrup-Skærup kirke.
Dette forum er specielt tænkt som en fremtidig kommunikations-kanal til konfirmanderne men gruppen er absolut åben for alle.

Klik her og kom direkte til gruppen