Gudstjenester

Næste gudstjeneste i Skærup

Næste gudstjeneste i Smidstrup

Vil du gerne i kirke...

...og mangler kørelejlighed, så kan du køre med taxa lige til kirkedøren og hjem igen. Du skal blot bestille kørsel ved den nærmeste taxavognmand og bede om en kvittering. Du afleverer kvitteringen til kirkebetjeningen, og menighedsrådet refunderer efterfølgende udgiften.

Kirkehøjskolen

Se kirkehøjskolens

program  her

Rådyr på kirkegården

Der er ingen vidundermidler til at holde dyrene

ude af kirkegården, men menighedsrådet

anvender blodmel, som bliver bl.a. brugt ved

økologisk plantebrug og det er helt uskadeligt for.....

læs mere her

HØJSKOLEAFTEN ...

OM GRUNDTVIG, GRUNDTVIGIANISME OG FOLKEKIRKEN

Tirsdag den 22. januar kl. 19.00 i Smidstrup Kirkehus

Lektor, phd. og fmd. for Grundtvigsk Forum, Kirsten M. Andersen holder oplæg efter generalforsamlingen i Grundtvigsk Forum for Fredericia og omegn.

Folkekirken er præget af to reformationer: den lutherske og den grundtvigske. Grundtvig stod i en kirkekamp og skrev et sangværk, og derved kom han til at præge kirke og menighed både med poesi og med ideer om forholdet mellem kirke, stat og samfund.

Præger grundtvigianismen fortsat kirkelivet eller er det domineret af andre tendenser?
Hvordan viser det sig i de politiske debatter om folk og kirke, samfund, nationalitet og åndsfrihed.

Alle er velkommen!

Grundtvigsk Forum for Fredericia og Omegn

FOREDRAGSAFTEN MED

GUNNAR STEENBERG

Onsdag den 13. februar kl. 19.30 i Smidstrup Forsamlingshus

»Den tyske jødeaktion i Danmark oktober 1943«

Under Jødeaktionen 1943 blev de her bosatte jøder reddet fra internering

i de tyske koncentrationslejre under besættelsen.

Under aktionen lykkedes det for 7.742 jøder at undslippe nazisternes jødeforfølgelse ved at flygte til Sverige.

Aktionen ses som en af de største enkelte aktioner mod nazisternes jødeforfølgelser, og har i eftertiden haft stor betydning for bl.a. det amerikanske og israelske syn på Danmark.

Tirsdag d. 27 marts kl.19.30

Præsten og Imamen

Bente Rosenkrants i Løget kirke

Vi besøger Løget kirke hvor Bente Rosenkrants fortæller om samarbejde med imamen 

”En del af det at være kirke i Løget er også at forholde os til, at der bor mange mennesker med rødder fra mange andre steder end Danmark, og vi er nødt til at forholde os til, at kirken deler P-plads med områdets moské.  

Hvordan er vi gode naboer for hinanden? Hvordan får vi området til at hænge sammen, på tværs af alle vores forskelligheder? Det er emner, som vi arbejder med i området, i menighed og menighedsråd – og præst og imam imellem.”

Er du ung....

....og fra Vejle og oplandet,

kan du få en snak med ungdomspræsten.

se mere HER

NY Gudstjenestefordelingen i Smidstrup og Skærup sogne

I Smidstrup og Skærup har gudstjenestefordelingen hidtil været delt lige over således, at der hver anden søndag har været gudstjeneste det ene sted kl. 9.00 og højmesse det andet kl. 10.30 - og omvendt ugen efter.

Fordelingen har efter menighedsrådets skøn ikke været helt hensigtsmæssig...

læs mere her

 

 

 

Stjernestund i Smidstrup og Nak & Æd i Skærup

Her ser du dukkerne Bodil & Bent

Bodil er storesøster og hun har altid orden i sine ting og laver lektier. Bent hendes lillebror roder rundt i hendes ting.
Til Stjernestund og Nak & Æd dukker Bent & Bodil op, og så sker det næsten altid, at Bent laver ulykker. Han er en lille fræk dreng og Bodil synes altså at det er så irriterende at have sådan en lillebror der tar hendes ting.

læs mere og se datoer her

 

 

...Vi er på facebook!

som Smidstrup-Skærup kirke.
Dette forum er specielt tænkt som en fremtidig kommunikations-kanal til konfirmanderne men gruppen er absolut åben for alle.

Klik her og kom direkte til gruppen