Gudstjenester

Næste gudstjeneste i Skærup

Næste gudstjeneste i Smidstrup

Vil du gerne i kirke...

...og mangler kørelejlighed, så kan du køre med taxa lige til kirkedøren og hjem igen. Du skal blot bestille kørsel ved den nærmeste taxavognmand og bede om en kvittering. Du afleverer kvitteringen til kirkebetjeningen, og menighedsrådet refunderer efterfølgende udgiften.

Ny folder

Se den nye folder
"Kirke for børn og unge"

Kirkehøjskolen

Se kirkehøjskolens

efterårsprogram 2016 her

 

 

 

Fælles orienteringsmøde

Smidstrup Skærup Menighedsråd

Afholdes tirsdag d. 13. september 2016 kl. 19.30 på Kongelunden i Skærup.

 

Kan du lide udfordringer? Vil du være i maskinrummet? Har du lidt overskud?

Efter ca. 1 times orientering om menighedsrådet og det kommende valg, vil der være mulighed for at afholde et opstillingsmøde for hvert af vore 2 sogne. Her kan hvert sogn lave sin kandidatliste.

 

Menighedsrådet skal værne om vore kirker, kirkegårde, præstebolig samt ikke mindst vores gode præst og personalet. Vi har i den nu næsten afsluttede periode arbejdet med personalepolitik, APV, fremtidens kirkegårde, kirkeblad, dyrehegn, foredrag, vores vision, kirkepolitik og meget mere.

 

Jo flere vi bliver, desto sjovere!

På valgudvalgets vegne

Gert Kobbelgaard

Dit sogn - dit valg

Hvad laver et menighedsråd egentlig og hvorfor

Giv noget godt videre til vores børn

 

Høstgudstjeneste Smidstrup

Søndag d. 18 sept. kl. 10.30: høstgudstjeneste i Smidstrup

Har du lyst til at være med til at festpynte kirken om lørdagen, så kontakt Holger Jensen, tlf. 75 86 02 91. Vi høster ikke længere som i gamle dage – men høstens nødvendighed og glæde er den samme. Det takker vi for, når vi holder høstgudstjeneste. Tweenage Choir medvirker.

Efter gudstjenesten kan samværet fortsættes i kirkehuset ved kirkefrokosten.

Høstgudstjeneste Skærup

Søndag d. 25. sept. kl. 10.30: familiehøstgudstjeneste i Skærup

- sammen med årets minikonfirmander og alle andre, som har lyst til at være med. De pynter kirken inden gudstjenesten, mens der er kirkekaffe for alle udenfor. Alle er også velkomne til at medbringe høstsager – frugt, grønt, brød m.v. - som sælges på auktion efter gudstjenesten. Pengene sendes til Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær. 

Gudstjeneste og efterårsmøde med biskop Marianne Christiansen

GUDSTJENESTE OG EFTERÅRSMØDE MED BISKOP MARIANNE CHRISTIANSEN

TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER KL. 19.00 i SMIDSTRUP KIRKE OG FORSAMLINGSHUS  

Efter gudstjenesten fortsætter aftenen med foredraget:

Her står jeg, jeg kan ikke andet”

- om Reformationens betydning.

Hvordan står det til med menneskesyn, etik, samfundsansvar, dannelse, individualisme, kristendom og politik, kunst og musik i dagens Danmark? I 2017 er det 500 år siden Reformationen tog sin begyndelse med Luthers opslag af 95 teser på en kirkedør i Wittenberg. Siden har Reformationen præget vores samfund og kirke grundlæggende – på alle de nævnte felter og mange flere. Der er god grund til at kaste et blik på sporene og se, hvor de førte hen, hvor vi står, og hvor sporene måske kan føre videre. 

Aftenen er et samarbejde mellem Menighedsrådet og Grundtvigsk Forum

Kaffe undervejs.

Nu kan du tænde et lys i vores kirker

 

Menighedsrådet har i en længere periode arbejdet med at vælge lystændings-steder til vores kirker.

Nu kan resultatet ses.

I Skærup kirke har vi fået en smuk lysglobe. Den er lavet på Hudevad Smedje (håndværkerne ses på det ene billede), hvor også gitteret ved alteret i sin tid blev lavet.

Til Smidstrup kirke faldt valget på et lys-træ.

Begge steder kan du gå ind og tænde et lys og sidde med dine egne tanker i en rolig stund, bede en bøn, eller bare være til overfor Gud.

Eller du kan tænde et lys, når du kommer til gudstjeneste.

Friluftsgudstjenesten

Gudstjenesten under åben himmel d. 5. juni med omkring 150 deltagere – en glad, dejlig og meget varm søndag

Der er flere billeder HER

Sogneudflugt 2016

Glimt fra en dejlig sogneudflugt i skønt maj-vejr 2016. Turen gik bl.a. til Vejen Kunstmuseum, Askov kirke og Skibelund Krat.

Hjertelig tillykke til konfirmanderne og deres familier!

 

Se flere billeder af årets glade konfirmander og deres konfirmandforløb her

Minikonfirmander 2015

Se en billed rotation fra minikonfirmand-holdet 2015 klik her.
Når du holder musen hen over et billede stopper rotationen og fortsætter igen når du flytter musen.
God fornøjelse ...

Nyt tag på Smidstrup Kapel

 

 

I oktober måned gik tømrerne i gang med at skifte taget på Smidstrup Kapel.

Det var også meget tiltrængt, da det gamle tag faktisk var 80 år gammelt. Nu håber vi selvfølgelig, at det nye kan holde lige så længe.

Planen var at vi ville renovere hele Smidstrup Kapel......
læs mere her

 

...Vi er på facebook!

som Smidstrup-Skærup kirke.
Dette forum er specielt tænkt som en fremtidig kommunikations-kanal til konfirmanderne men gruppen er absolut åben for alle.

Klik her og kom direkte til gruppen